Olerup SSP

Olerup SSP producerar produkter för PCR-baserad vävnadstypning av HLA. Produkterna används för att matcha patient och donator vid hematopoetiska stamcells- och organtransplantationer.

Olerup SSP grundades 1992 av transplantationsläkaren docent Olle Olerup som då var verksam vid Huddinge sjukhus i Stockholm. Under åren 1992-2008 byggde han upp ett bolag med en internationell marknadsposition, välkänt varumärke och stark intern kunskapsbas inom HLA-typning.

Olerup_SSPBlueGel2009.jpg

OLERUP SSPs HLA-typningskit

Olerup SSPs HLA-typningskit har sedan många år en CE registering för IVD (In Vitro Diagnostic Medical Device) vilket krävs för försäljning i Europa. Produkterna blev 2009 godkända av FDA enligt registreringsprocessen 510(k) för försäljning i USA. Godkännande från Health Canada lämnades samma år för försäljning i Kanada.

Olerup SSP tillhandahåller ett testsystem för typning av HLA-alleler med hjälp av metoden PCR-SSP (Polymerase Chain Reaction - Single Specific Primer). Vid denna metod används sekvens-/allelspecifika primers i amplifieringsreaktionen. Metoden är baserad på principen att endast primers, vilkas sekvenser är fullständigt komplementära till målsekvensen hos ett föreliggande DNA-prov, binder till detta DNA och bildar ett amplifikat i PCR-reaktionen. Icke-komplementära primers däremot binder inte till aktuellt DNA och ingen amplifiering äger rum. Påvisning av ett amplifierat DNA sker med hjälp av gelelektrofores.

Olerup SSP har för närvarande cirka 115-120 olika typningskit som täcker in de cirka 6 000 olika HLA-varianter som har blivit identifierade fram till idag. Ungefär fem nya HLA-alleler identifieras per dag. Det tar någon till några månader för att uppdatera alla kit för nya alleler.

Olerup SSP erbjuder både produkter för högupplöst och för lågupplöst HLA-typning med mycket låg frekvens av falskt positiva och falskt negativa reaktioner.

Distribution och försäljning

Distribution och försäljning sker via Olerup GmbH och Olerup Inc.