Forskning och utveckling

AB0 kolumn

Dagens standardmetoder för att diagnostisera antikroppar mot blodgruppsantigen har dålig reproducerbarhet. AbSorber utvecklar därför en bättre diagnostik för att mäta effekten av adsorption med AB0- kolonner. Sådan AB0-diagnostik skulle bidra till att förbättra arbetet i klinik och också öka erfarenhetsutbytet mellan olika centra kring AB0- inkompatibel transplantation.

AbSorber planerar kliniska prövningar för att testa AB0 kolumn i början av 2012. Målet är att uppnå CE-märkning för försäljning i Europa under 2012 och FDA registrering för försäljning i USA året därpå.

HLA typning

Mer information kommer...