Distribution och försäljning

Allenexs produkter säljs genom egna försäljningsbolag och via distributörer.

Olerup GmbH

Olerup GmbH med säte i Wien, Österrike, ansvarar för försäljning och distribution i Europa. Försäljningen sker direkt till slutkunder i Tyskland, Österrike och Slovenien, samt genom cirka 30 underdistributörer som täcker resten av Europa.

Olerup Inc.

Olerup Inc. med huvudkontor i West Chester, Pennsylvania, ansvarar för direktförsäljning i Nordamerika.


För mer information om produkter under distribution och försäljning vänligen besök Olerup  www.olerup.com