AbSorber

AbSorber utvecklar produkter som ökar möjligheterna att genomföra framgångsrika transplantationer.

Den första produkten, XM-ONE®, är CE-märkt och godkänd av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Företaget utvecklar även andra produkter för transplantationsområdet, däribland sådana som underlättar transplantation mellan personer med olika blodgrupp.

Absorber bildades 199 av grupp forskare verksamma på Karolinska Univeristetssjukhuset.

XM-ONE®

Innan en organtransplantation genomförs tester som svarar på om givarens vävnad passar ihop med mottagarens immunsystem. Traditionellt görs detta genom att kontrollera att donatorns och mottagarens blodgrupper stämmer överens samt med ett lymfocytkorstest som kontrollerar om mottagaren har antikroppar mot donatorns vävnadstyp, så kallad transplantationsantigen HLA klass I och II .  

Trots detta kontrollprov får ett betydande antal patienter immunologiska komplikationer efter transplantationen, såsom akuta avstötningsreaktioner och vissa patienter även förlorar sin nya njure inom ett år efter operationen

En av orsakerna till dessa reaktioner är att patienten har antikroppar mot de celler som klär insidan av blodkärlen i det transplanterade organet, de så kallade endotelcellerna. Med vetskap om att mottagaren har sådana antikroppar kan avstötningsreaktionen förhindras, antingen genom medicinering eller genom att man väljer ett organ från en annan donator.

AbSorber har utvecklat ett standardiserat test som snabbt ger svar på om mottagaren har antigener mot HLA klass I och II, eller antikroppar mot donatorns endotel. XM-ONE® är det första testet för antikroppar mot endotelet.

Distribution och försäjlning

Distribution och försäljning sker via Olerup GmbH och Olerup Inc.

promo_1.jpg