Organisationen

Allenex huvudkontor ligger i Stockholm. Där finns koncernens funktioner för Ekonomi och Finans, Forskning och Utveckling, Produktion, Kvalitet och Regulatory Affairs samt Marknadsföring och Kommunikation. Allenex har en platt organisation som är funktionellt indelad och där respektive ansvarig rapporterar direkt till VD. Säljorganisationerna iWien, Österrike, och i West Chester, PA, USA, leds av var sin Managing Director rapporterande till VD.

Medarbetare

Medelantalet anställda för 2013 uppgick för koncernen till 55 (54). Av dessa var 37 (35) anställda i Sverige, 8 (9) i USA och 10(10) i Österrike.Personalen har under året utgjorts av 67 (67) procentkvinnor och 33 (33) procent män. Medelantalet anställda imoderbolaget uppgick till 4 (4) personer. Produkterna är avancerade och omfattas av ett betydande regelverk. Detta ställer höga krav på kompetens och erfarenhet. Bolagets ambition är att vidmakthålla en hög utbildningsnivå. Av koncernens 55 anställda har 8 (15 %) doktorand/forskarutbildning