Största aktieägare

Största aktieägare 31 December 2015

Aktieägare

Antal aktier

Ägarandel %

Midroc Invest AB 43.678.850 36.3
Fastpartner AB 38.886.307 32.3
Xenella Holding AB* 11.174.755 9,3
Mannerssons Fastighets Aktiebolag 6.774.152 5,6
Övriga 19.774.384 16,5
Total 120.288.448 100

*Xenella Holding AB är ett bolag ägt gemensamt av Midroc Invest AB och Fastpartner AB.