Insynsregistret

En fullständig lista på personer registrerade hos Finansinspektionen som
personer med insynsställning i Allenex AB, inklusive innehav och senaste
transaktioner finner ni på:

Länk till Finansinspektionen