Emissioner och Prospekt

2011

Företrädesemission oktober 2011

Allenex emissionsprospekt


2009

Konvertibelemission november 2009

LinkMed AB prospekt konvertibelemission nov 2009

Anmälan om konvertering LinkMed

Företrädesemission juni 2009

LinkMed prospekt emission juni 2009


2006

Prospekt notering december 2006

LinkMed prospekt noteringen 2006