Kalendarium

19 Maj 201 Allenex kvartal 1 2016 publiceras kl 14:00

19 Maj 2016 Allenex Årsstämma. Plats: Centrala Stockholm

19 Maj 2016 Allenex årsredovisning