Kalendarium

29 augusti 2017 Extra bolagsstämma

15 juni 2017 Allenex Årsstämma

24 februari 2017 Extra bolagsstämma

19 Maj 2016 Allenex kvartal 1 2016 publiceras kl 14:00

19 Maj 2016 Allenex Årsstämma. Plats: Centrala Stockholm

19 Maj 2016 Allenex årsredovisning