Styrelse

 

 

 

Awilliamsson2014sm3x4.jpg

Anders Williamsson - Ordförande

Född: 1954.
Styrelseordförande sedan: 2012.
Utbildning: Civilekonom.

Erfarenhet: Har mer än 30 års erfarenhet inom life science och medicinteknik. Andra uppdrag: Styrelseordförande i bland annat Tigran Technologies AB (publ), Nano Bridging Molecules SA och Danske Bank i Helsingborg samt styrelseledamot i Aerocrine AB (publ). Han har tidigare varit VD och styrelseledamot i HemoCue AB och POCT Holding AB, VD för Atos Medical AB och vice VD för Pernovo AB. Oberoende ledamot.

 

 

oahlgren2014sm3x4.jpg

Oscar Ahlgren

Född: 1974.
Styrelseledamot sedan: 2009.
Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds Universitet och Paisley University.

Erfarenhet: Lång erfarenhet från finansbranschen i vilken han bland annat har arbetat med värdepap- persrådgivning på Matteus Fondkommission AB, Nordea Bank AB och Kaupthing Bank Sverige. Andra uppdrag: Styrelseledamot och VD i Västra Hamnen Fondkommission AB. Styrelseledamot i Midroc International AB, EffRx PharmaceuticalsS.A och Xenella Holding AB. Ej oberoende ledamot relativt större ägare

 

 

jericsson2014sm3x4.jpg

Jan Eriksson

Född: 1945.
Styrelseledamot sedan: 2005.

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet som VD inom läkemedelsbranschen, både nationellt och internationellt. Har stor erfarenhet inom transplantationsområdet. Tidigare chef för Novartis Norden och VD för Novartis Sverige.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i AbSorber AB, Olerup SSP AB, Olerup International AB och Täby Resebyrå AB. Oberoende  ledamot.

 

 
 

 

soj2014sm3x4.jpg

Sven-Olof Johansson

Född: 1945.
Styrelseledamot sedan: 2006.
Utbildning: Pol. mag. och civilekonom.

Erfarenhet: Har lång och bred erfarenhet från fastighets- och finansbranschen.
Andra uppdrag: VD och huvudägare i FastPart- ner AB (publ). Styrelseordförande i bland annat Compactor Fastigheter AB och Xenella Holding AB. Styrelseledamot i Autoropa AB och NCC AB. Ej oberoende ledamot relativt större ägare.

 

 

 

gmatsson2014sm3x4.jpg

Gunnar Mattsson

Född: 1964.
Styrelseledamot sedan: 1998, tidigare styrelseordförande.
Utbildning: Jur. kand. och medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 1994.

Erfarenhet: Är delägare i Advokatfirman Lindahl. Praktik med särskild inriktning mot företag inom life science.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i GoDoc AB. Styrelseledamot i CellProtect Nordic Pharmaceuti- cals AB, Advokatfirman Lindahl KB och Advokat- firman Lindahl AB samt styrelseledamot och VD i Advokatfirman Lindahl i Uppsala AB. Oberoende  ledamot.För Information om innehav av Allenex aktier hos styrelsmedlemmar, vänligen se Finansinspektionens insynsregister: länk. (skriv in bolagsnamn "Allenex" för dagsaktuell information.)