Årliga dokument till Finansinspektionen i enlighet med FFFS 2007:7

Skyldigheten för att göra dessa sammanställningar upphörde 2012-07-01.

Årligt dokument 2011-2012

Årligt dokument 2010-2011

Årligt dokument 2009-2010

Årligt dokument 2008-2009

Sammanställning över årlig information från Allenex AB i enlighet med 6 kap. 1 b § lagen om handel med finansiella instrument.