Revisor

Bolagets revisor är Erik Åström, Ernst & Young AB, som valts vid årsstämman 2015 intill utgången av årsstämman 2016.