Årsstämma 2014

Årsstämma i Allenex AB (publ), org nr 556543-6127, hölls tisdagen den 13 maj 2014 i World Trade Center, lokal Manhattan, adress Kungsbron 1,Stockholm.  

Dokument

Kommunikè från Allenex Årsstämma 2014

Kallelse årsstämma 2014

Fullmakt Årsstämma 2014

Valberedningens yttrande 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Revisors yttrande om ersättning ledande befattningshavare 2013