Årsstämma 2013

Årsstämma i Allenex AB (publ), org nr 556543-6127,hölls den 23 maj 2013 i IHM Business Schools lokaler, i Stockholm.  

Dokument

Kommuniké Allenex årsstämma 2013

Kallelse årsstämma 2013

Fullmakt Årsstämma 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012

Revisors yttrande om ersättning ledande befattningshavare 2012