Årsstämma 2012

Årsstämma i Allenex AB (publ), org nr 556543-6127, hölls tisdagen den 8 maj 2012, klockan 16.00, i IHM Business Schools lokaler, Warfvinges väg 39, Stockholm.  

Dokument

Protokoll Årsstämma 2012-05-08

Valberedningens yttrande

Kallelse årsstämma 2012

Fullmakt årsstämma 2012

Revisors yttrande om ersättning 2011