Årsstämma 2016

Aktieägarna i Allenex AB (publ), org nr 556643-6127, kallas till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016, klockan 16.00, i bolagets lokaler, Franzengatan 5, Stockholm

Kommunikè från årsstämman 2016

Kallelse årsstämman

Fullmakt inför årsstämman 

Revisors yttrande om ersättning till ledande befattningshavare