Bolagsledning

 

 

akarlsson2014.jpg

Anders Karlsson - VD

Befattning: VD sedan maj 2011, dessförinnan VD för dotterbolaget AbSorber AB sedan 2008.
Utbildning: Marknadsekonom och MBA.

Erfarenhet: Anders Karlsson har mer än tjugo års erfarenhet från läkemedelsindustrin och medicinteknisk verksamhet. Bakgrund som säljspecialist och försäljningschef i Sandoz AB. Marknadschef och Sales & Marketing Director i Novartis Sverige AB. VD för Novartis Norge AS.

Andra uppdrag: VD Olerup SSP AB,VD AbSorber AB, VD Olerup International AB. Styrelseordförande och CEO Olerup Inc samt Geschäftsführer Olerup GmbH.

 

 

yaxelsson2014.jpg

Yvonne Axelsson - CFO

Befattning: CFO sedan 2007.
Utbildning: Civilekonom.

Erfarenhet: Yvonne Axelsson har bakgrund som senior managementkonsult och partner med fokus på rollen som CFO och ekonomichef i företag inom finans-, fastighets- och försäkringssektorn. Yvonne har även varit verksam vid Finansinspektionen med inriktning mot finansiella sektorns regelverk, risker och styrning.

Andra uppdrag: Styrelseledamot i AbSorber AB, Olerup SSP AB och Olerup International AB.

 

 

Loquist2014.jpg

 

Lars Öqvist - Marknadschef

Befattning: Marknadschef sedan 2009.
Utbildning: Legitimerad sjuksköterska och Diplomerad
Marknadsekonom IHM.

Erfarenhet: Lars Öqvist har mer än tjugo års erfarenhet från life science i olika befattningar inom försäljning och marknadsföring av läkemedel och invitro-diagnostik riktat mot specialistsjukvården.

Andra uppdrag: Ägare och styrelseledamot av Sellmakonsult AB.

 

 

DMalica2014edit.jpg

Daniel Malica
Kvalitetschef och ansvarig för Regulatory Affairs

Befattning: Kvailtetschef och ansvarig för Regulatory Affairs sedan maj 2014
Utbildning: Civilingenjör, LiTH 

Erfarenhet: Daniel har mer än tjugo års erfarenhet från medicinteknisk tillverkning, den större delen av dessa på olika chefsfunktioner inom kvalitetsområdet på St Jude Medical AB i Sverige och internationellt. Han har en bred erfarenhet inom Kvalitetsområdet och Regulatory Affairs och har bland annat hanterat inspektioner från FDA, Notified Body och olika myndighetsinspektioner på St jude Medicals tillverkning av medicintekniska produkter. Daniel har innan han kom till Allenex/Olerup tillbringat 3 år som Director Quality & Regulatory Affairs på St Jude Medical Operations i Malaysia.

 

 

 

hhall2014.jpg

Håkan Hall
Forsknings- och utvecklingschef antikroppsdetektion

Befattning: Forsknings- och utvecklingschef antikropps­detektion sedan 2010.
Utbildning: Med Dr Immunbiologi, Karolinska Institutet. MBA, Ted Rogers School of management, Toronto.

Erfarenhet: Håkan Hall har gedigen erfarenhet från biomedicinsk forskning och utveckling inom akademi och industri. Håkan har även innehaft befattningar inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling.

 

Ckerberg2014edit.jpg

Caroline Åkerberg - Produktionschef


Befattning: Produktionschef sedan 2014.
Utbildning: Gymnasie-ingenjör.

Erfarenhet: Caroline Åkerberg har mer än tjugo års erfarenhet från produktion av PCR-baserad IVD-diagnostika. Caroline har tidigare erfarenhet från olika befattningar inom Sangtec Molecular Diagnostics AB och Cepheid AB.

 

 

ahedlund2014.jpg

Anna Hedlund
Forsknings- och utvecklingschef vävnadstypning

Befattning: Forsknings- och utvecklingschef vävnadstypning sedan 2008.
Utbildning: Civilingenjör, KTH.

Erfarenhet: Har varit verksam inom Olerup SSP AB sedan 2002 och har i en ledande roll arbetat med produktutvecklingen sedan 2005.

För Information om innehav av Allenex aktier hos medlemmar av bolagsledningen, vänligen se Finansinspektionens insynsregister:länk. (skriv in bolagsnamn "Allenex" för dagsaktuell information.)