2016-04-20: Kallelse till Allenex årsstämma den 19 maj: Länk
2016-04-08: CareDX pressmeddelande med slutligt utfall uppköpserbjudande: Länk
2016-03-30: CareDX tillägg till erbjudandehandling: Länk
2016-03-29: Pressmeddelande från CareDX om förlängd budperiod till 5 april:
Länk
2016-03-08: Pressmeddelande och erbjudandehandling från CareDX ang. offentligt uppköpserbjudande Allenex: Pressmeddelandet   Erbjudandehandlingen
2016-02-29 kl 08.50: Pressmeddelande från CareDX ang. justerade villkor för offentligt uppköpserbjudande:LÄNK
2016-02-09 kl 08.30: Pressmeddelande från CareDX ang. justerade villkor för offentligt uppköpserbjudande:LÄNK
Pressmedddelande från CareDX ang. offentligt uppköpserbjudande på Allenex: LÄNK 

Mer information om vår transplantationsverksamhet:  Läs mer här

Ny analys 25 September 2015 Redeye: Allenex - Svagt Europa bör vända uppåt 

olerup.jpg
Global distribution and sales
www.olerup.com

xm_one.jpg
Cross match test
www.absorber.se

olerup_ssp.jpg
Genomic HLA typing
www.olerup-ssp.com