PRESSMEDDELANDE FRÅN CAREDX ANG. OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE PÅ ALLENEX:

LÄNK 

 

Mer information om vår transplantationsverksamhet:  Läs mer här

Ny analys 25 September 2015 Redeye: Allenex - Svagt Europa bör vända uppåt 

olerup.jpg
Global distribution and sales
www.olerup.com

xm_one.jpg
Cross match test
www.absorber.se

olerup_ssp.jpg
Genomic HLA typing
www.olerup-ssp.com